OMAR

OMAR staat voor Overlegorgaan Medisch Adviseurs Repatriëringorganisaties.

Opdracht details

Bouw en design een responsive website waarop een openbaar en een gesloten gedeelte aangeboden wordt. Via het inloggedeelte kunnen leden bestanden met elkaar delen.

Bekijk deze website