OMAR

OMAR staat voor Overlegorgaan Medisch Adviseurs Repatriëringorganisaties.

Opdracht details

Bouw en design een responsive website waarop een openbaar en een gesloten gedeelte aangeboden wordt. Via het inloggedeelte kunnen leden bestanden met elkaar delen.

Bekijk deze website

OMAR

OMAR stands for Consultative Body for Medical Advisors in Repatriation Organizations.

Project details

Build a responsive website and design a corporate identity. The website consists of a public section and an intranet.

See this website