OMAR

OMAR staat voor Overlegorgaan Medisch Adviseurs Repatriëringorganisaties.

Opdracht

Voor dit orgaan ontwierp ik een letterlogo en een design / huisstijl voor hun nieuwe website.

Bekijk deze website