Will Sophie

Will Sophie is een uitvoerend en docerend kunstenaar. Dit is een logo voor al zijn educatieve activiteiten.

Opdracht details

Ontwerp een logo voor de educatieve activiteiten van het Will Sophie Music Center.

Bekijk deze website